استاد دکتر محمدیان

شورای عالی آموزش و پرورش، نیازمند یک مرکز پژوهشی است

شورای عالی آموزش و پرورش نیازمند یک مرکز پژوهش و یک موسسه تحقیقاتی است که مانند یک مرکز تحلیل و سنجش اطلاعات عمل کند.‏

به یاد شهید صارمی

روز هفدهم مرداد ماه که در تقویم کشور ما " روز خبرنگار" نامیده شده است، شایسته ی بزرگداشت و تجلیل از تلاشهای صادقانه ی فعالان این عرصه است.اینجانب صمیمانه این روز را به تمام همکاران خبر نگار و أصحاب خبر در رسانه های مختلف خبری تبریک می گویم.

بهار از راه رسید!

رمضانیان در ضیافت خدا بر سفره ی رضا از چشمه ی نور، شراب طهور می نوشند و سرمستی عهد الست می آورند و پیمان خود را با پیمانه ی صفا تجدید می کنند.

سابقۀ یک ملت را به تعالی و یا انحطاط فرهنگی می شناسند

فرهنگ، مشخصۀ اساسی هرملت و جمعیتی است، اقوام و ملل با فرهنگ حاکم برآنها از دیگران ممتاز و متمایز می شوند. سابقۀ یک ملت را به تعالی و یا انحطاط فرهنگی می شناسند. 

اسلام دین وحدت و یکپارچگی و همدلی آحاد مؤمنان با یکدیگر است

امروز جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری به وحدت، انسجام و همبستگی و اتحاد و همدلی نیازمند است. 

تدوین نظام جامع حمایت از پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش ضروری است

 استفاده بهینه از ظرفیت های موجود برای گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش در میان مدیران و مربیان گام نخستین برای نهادینه کردن امر پژوهش است. در تکمیل این کار باید علاوه بر تامین پژوهشگران حرفه ای نسبت به تربیت پژوهشگر مورد نیاز تعلیم و تربیت رسمی عمومی و حمایت از آنان برنامه ریزی کرد.

Subscribe to RSS - استاد دکتر محمدیان