جام جم

معلم ها کجای این چرخه ایستاده اند؟

با سرعتی خیره کننده، چرخ دهنده هــا صفحات چاپی چهار رنگ را روی غلتک ها جلو می برند و دستگاه های تا کن با تیغه های ظریفشان روی آنها خط می اندازند. ســرعت بالاست، کاغذها داغ می شــود، حروف و نقش های حک شــده روی زینک هــای فلــزی کــه روی کاغذهای رول می نشــیند و دستگاه های چاپ، رنگ های زرد و آبی و قرمز و مشــکی را رویشان می پاشد، کاغذهــا تــا 130 درجه حــرارت می گیرد؛ این داغ تر از نقطه جوش آب اســت.

چرا دانش‌آموزان «عربی» را دوست ندارند؟

آنچه به‌وضوح مشهود است، حضور کمرنگ قواعد در کتاب‌های جدید است؛ به طوری که حالا دانش آموزان پایه هفتم و هشتم مثل دانش‌آموزان پیش از خود مجبور نیستند دغدغه ذهب، ذهبا، ذهبوا را داشته باشند و به‌سختی صیغه‌های فعل را صرف کنند.

Subscribe to RSS - جام جم