رون، سید امیر

آموزش معلمان، حلقه مفقوده کتاب های درسی جدید التالیف

یکی از ایرادات مهمی که به این تغییرات مداوم وارد است، عقب ماندن دانش گذشتگان از کتاب‌های درسی جدید است. به این ترتیب که دیگر نه تنها والدین برای حل مشکلات درسی فرزندانشان کمک چندانی نمی‌توانند کنند که حتی معلم‌ها و دبیرانی که جلسات آموزشی این کتاب‌ها را هم می‌گذرانند در بسیاری از موارد با مشکلاتی روبه‌رو هستند. در بخش پایانی گزارش نگاهی داریم به نحوه آموزش و روند آمادگی‌های لازم برای آموزش مدرسان کتاب‌های جدید در مدارس.

Subscribe to RSS - رون، سید امیر