فرشیدی

تعطیلات باید با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و آب و هوایی استان‌های مختلف صورت گیرد

وزیر اسبق آموزش و پرورش یادآور شد: وقتی مدارس تعطیل می‌شود دانش‌آموزان از نظر علمی و تربیتی ضرر می‌کنند؛ چرا که دائم در خانه می‌نشینند و دانش‌آموزان جور دستگاه‌های دیگر را می‌کشند.

Subscribe to RSS - فرشیدی