نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران

حوزه(های) تحت پوشش: آموزش
تاریخ برگزاری: 21 خرداد 1394 تا 22 خرداد 1394
تاریخ برگزاری میلادی: 2015-06-11 - 2015-06-12
برگزار کننده: مرکز همایش های توسعه ایران
محل برگزاری: تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله
تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال چکیده: 1394/3/5
مهلت ارسال اصل مقاله: 1394/3/15

محورهای همایش:

مدیریت آموزشی:

سازمان های آموزشی:
-تئوری های سازمان و مدیریت در آموزش
-مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های آموزشی
-استراتژی های رهبری اثربخش در سازمان های آموزشی
-آموزش و بهسازی منابع انسانی

مدیریت مالی سازمان های آموزشی
-مدیریت آموزش کارکنان
-عناصر سازمانی در مدیریت آموزشی
-سازمان های آموزشی متمرکز و نامتمرکز
-اصول مدیریت علمی در سازمان های آموزشی
-تبیین رفتار در سازمان های آموزشی
-تاثیر مکاتب و نظریه های سازمان و مدیریت بر مدیریت آموزشی
-ویژگی های محیط های آموزشی
-الزامات مدیریت آموزشی در سازمان
-مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
-مدیریت آموزشی تطبیقی
-نظام های نوین آموزشی 
-نظریه های یادگیری و الگوهای نوین تدریس
-روش های فعال یاددهی و یادگیری
- یازسنجی آموزشی مبتنی بر شایستگی های سازمانی
-شناخت و تبیین در توسعه شایستگی های منابع انسانی
-شایستگی مورد نیاز در دستیابی به اهداف سازمانی در شرایط بحران
-آسیب شناسی نیاز سنجی آموزشی سازمان ها
-بررسی موانع ایجاد نوآوری در سازمان های آموزشی
-رهبری اخلاقی در سازمان های آموزشی
-نقش توسعه منابع انسانی در تغییر و نوآوری سازمان‌های آموزشی
-راهکارهای جهانی شدن و تحولات استراتژیک در مدیریت و سازمان های آموزشی
-معضلات و الگوی راهبردی ترویج اخلاق در سازمان های آموزشی
-بررسی عامل های مؤثربرتمایل اعضای سازمان های فرهنگی- آموزشی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده
-اعتبارسنجی سازمان های آموزشی

کیفیت آموزشی:
-راهکارهای بهبود مستمر برنامه ریزی آموزشی
-مدیریت کیفیت آموزش
-سنجش کیفیت آموزشی
-سنجش اثربخشی آموزشی
-برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت
-راهکارهای کاربردی بهبود مستمر برنامه ریزی آموزشی در توسعه شایستگی ها
-شناسایی موانع و چالشهای متداول پیش رو در اجرای برنامه های آموزشی
فناوری آموزشی:
-تکنولوژی آموزشی و نقش آن در برنامه های آموزشی ترویجی
-تکنولوژی آموزشی و نقش آن در برنامه های آموزشی ترویجی
-نوین‌گرایی در سیستم‌های آموزشی عصر فناوری اطلاعات