امور بین الملل

نیم نگاهی به برترین نظام های آموزشی

آموزش از مهم‌ترین عوامل پیشرفت بشر در جوامع و زمان‌های مختلف بوده است. با این وجود و در عصر حاضر که سرعت پیشرفت بشر در علوم مختلف بی‌سابقه است، هنوز هم در تمام دنیا آموزش به صورت برابر و با کیفیت مطلوب وجود ندارد.

آموزش و پرورش یونان

آموزش یکی از مهم ترین ارکان هر نظام اجتماعی به شمار می رود. در جوامع پیشرفته که روز به روز بر پیچیدگی آن افزوده می شود بدون آموزش های لازم، زندگی ممکن نخواهد بود. به تناسب گسترش مهارت های کار و زندگی در شرایط کنونی، نظام آموزش هر جامعه ای نیاز به ارتقاء کمی و کیفی دارد.

نظام آموزشی دانمارک

نظام‌ آموزشی دانش آموزان را به این درک می رسانند که همه شبیه هم نیستند و هر کسی استعداد منحصر به فرد و ویژه خود را دارد و باید جایگاه مناسب با ویژگی های فردی خود را در جامعه پیدا کند. 

مدارس در ژاپن

برخی ژاپن را دومین قدرت اقتصادی و صنعتی دنیا می‌دانند و محققان کشورهای مختلف کوشیده‌اند تا با کشف معمای رشد بی‌سابقه اپن کشور، الگویی برای رشد پیدا کنند. در این بین اما، نظام آموزشی و تربیتی ژاپن هم یکی از بهترین نظام‌های آموزشی و تربیتی است.

نظام آموزشی در کنیا

تحقیقات آموزشی در وزارت آموزش و پرورش کنیا در مؤسسات پژوهشی صورت می گیرد. این موسسات عموماً تحقیقاتی را در زمینه موضوعات و مسائل آموزشی به اجرا می گذارند. نظام آموزشی در کنیا اقتباس از نظام آموزشی انگلیس است.

آموزش وپرورش چین

آموزش و پرورش، کلید فتح آینده است و از دیر باز از آموزش و پرورش انتظار آن بوده که انسان های فردا را تربیت کند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه ی فردا آماده سازد. بنابراین در هر دوره ضرورت ایجاب کرده تا برنامه ریزان و سیاست گذاران آموزشی ، معلمان و مسوولان آموزش و پرورش کشور چین ، الزامات و مقتضیات زندگی فردا را بشناسند تا بتوانند دا نش و بینش لازم را در کودکان و نوجوانان برای فعالیت در جامعه فردا پرورش دهند.