«هنر» دور را نزدیک و معقول را محسوس می کند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به نقل از خبرگزاری پانا؛ حسن بلخاری در نوزدهمین برنامه از سلسله نشست های بزم اندیشه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی که امروز یکشنبه 25 تیرماه 96 با موضوع رابطه هنر و اخلاق در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد با اشاره به این مطلب که رسالت آموزش انتقال معنی و دستاوردهای بشری در جهان علم است گفت: ولی همیشه در جهان آموزش و پرورش را با هم داریم. حال سوال این است که هنر متعلق به عرصه آموزش است یا پرورش.

فلسفه هنر در حوزه آموزش و پرورش بیشتر مورد توجه قرار گیرد

وی ادامه داد: نه تنها فلسفه هنر در آموزش و پرورش حتی حکمت هنر در جامعه علمی ما مهجور و غریب است. زیرا ما کمتر به دنبال تبیین ماهیت آفرینش هنری بودیم. لذا در حوزه آموزش و پرورش هم این مهجوریت جدی است.

استاد الهیات و معارف دانشگاه تهران در ادامه با پرداختن به حضور هنر در حیات انسانی گفت: اصل این است که انسان ها زیبابین شوند و حیات انسان طیبه می شود ولی ما در حضور کامل هنر و زیبایی شناسی ، در بخش کتب درسی دستمان خالی است. پرورش و پروردین خروج از یک حالت و ورود به حالتی دیگر در جهت کمال است. یعنی انجام کاری در حد نهایت خود. کار پرورش الزاما پیراستن نیست آراستن است.

آموزش، انتقال معنی و پرورش، آراستن روح است

بلخاری با اشاره به نقش هنر در پرورش استعدادهای انسانی گفت: خداوند در مقام پروردگاری انسان را می پرورد تا انسان از قوه به فعل بیاید و استعدادهای ذاتی خود را آشکار کند و هنر در این قلمرو نقشی بی بدیل دارد.

وی ادامه داد: اگر این پروراندن را به معنی آراستن بگیریم در علم اخلاق واژه معادل آن تَخَلُق است. آموزش انتقال معنی و پرورش آراستن روح است و ما به واسطه رب و تعالیم رب پرورانده می شویم . حال سوال این است که هنر در ساحت آموزش مطرح است یا پرورش؟ ما در قلمر و هنر دو ساحت داریم یکی ساحت پیکچریال (تصویر) و دیگر ساحت فُرمال (معنا) در هیچ جای دنیا هنر فاقد معنا نداریم بنابراین هنر همیشه نمایاننده و تجلی بخش جمال مکنون است. هنر، بیان فضیلت های فرد است. در تعریف معنایی هنر تنزیل معقول است در صورت محسوس.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در ادامه به موضوع هنر اسلامی پرداخت و گفت: در قلمرو انتقال تکنیکها هنر امر آموزشی است ولی جان هنر و معناپروری هنرمند در ساحت پرورش قرار می گیرد. در قرآن بنیان زیبایی موزونیت است. اگر از هنر اسلامی هندسه را بگیریم کل آن فرو می ریزد. هنر زمانی که میان تکنیک و معنا جمع ایجاد می کند. انقلابی به پا می کند.

وی تاکید کرد: در ذات هنر خرد نهفته است ولی ما تنها تکنیک را یاد می گیریم لذا بعد پرورش هنر مغفول است.

بلخاری با قرائت بخشی از اوستا درباره فضائل انسانی خاطرنشان کرد: هنر در فرهنگ ما صرف تکنیک نیست بلکه بیان فضیلت های اخلاق است. هنر دور را نزدیک و معقول را محسوس می کند و ما متاسفانه در تقلید از غرب تکنیک را بر معنا غلبه دادیم یعنی تنها صناعت گری می کنیم.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.